mieje-header-pc-001.png
mieje-header-mob-001.png
mieje-header-pc-001.png

Az Egyesület célja:

A 2017-ben alapított MIEJE, eredetileg a Magyar vízi-, légi- és szárazföldi járműipar nemzetgazdasági és társadalmi jelentőségének felismerésének hatására jött létre. A működés megkezdését követő elsőéven belül a különböző területekről érkező innovációk áramlása okán világossá vált, hogy az egyesület központi témakörét az innováció jeleníti meg hangsúlyosabban. Ezért 2018 augusztusától, az innováció már markánsabb hangsúlyt kapott és az egyesület nevében is megjelent. A hangsúly a szervezet alap elképzelésére került, miszerint a MIEJE olyan személyeket, társszervezeteket és vállalatokat igyekszik bevonni programjaiba, a tagok projektjeibe és a tagság körébe, amelyek a magyarországi innovációk hatékonyság-növekedése mellett elkötelezettek. Az alapítók által megfogalmazott terv, hogy a hazai innovatív elmék, feltalálók és gyártók menedzsmentje esetében a teljes innovációs lánc jöjjön létre a kutatás-fejlesztésre vonatkozó ötletektől a világpiacra történő gyártásig terjedően, a járműiparon túlmutató szélesebb témakörben kerülhet alkalmazásra, a szakterületeiben változatosabb tagság projektjeiben. A felkarolt projektek esetében alapelv maradt, az értékmérés és értékelemzés metodikák alkalmazása, amivel a kezdeményezések célba érése és üzleti megtérülés biztonsága erősíthető.

Az Egyesület tevékenysége:

Az egyesület céljainak elérésének érdekében elsődleges feladatának tartja az innovációk korszerű, napjaink ütemének, az információs társadalom elvárásainak megfelelő felkutatását, kezelését, a támogathatóság előkészítését, támogatásának megszervezését - már a folyamat közben segít bemutatásra felkészülést és megszervezi a bemutatást a szakmai és kormányzati szakmai szervek felé további hasznosításra. Az egyesület kiemelten fontosnak tartja a szakmai képviseletek, állami szervezetek és az innovációval fenntartható kapcsolatok felvállalását. Ennek keretében tagságával és partnereivel tudományos, műszaki tevékenységet végez, kutatásokat menedzsel és vállal fel. Mindezen tevékenységeket közösségi célok elérése érdekében végzi, melynek fókusza a társadalmi felemelkedés elősegítése, az élhetőbb, egészségesebb környezet kialakításához való hozzájárulás és az emberi élet könnyebbé tétele az innováció segítségével. Ezen fókusz megtartása érdekében az egyesület folyamatosan gyűjti a társadalmi körök véleményét és szakmai visszacsatolásokat. Konferenciákat szervez, ahol eredményeiről folyamatosan informálja az állami szerveket, szakmai köröket és a társadalmat, kiadványokat készít és jelentet meg.

A kapcsolódó témákkal együtt gondolkodva, fontosnak tartjuk:

 • a természetvédelmét általában
 • az ivóvíz és élelmiszer termelést és gazdálkodást
 • a környezetünket védő és mentő innovációkat
 • a környezetkímélő és energiatermelő a hulladékfeldolgozást
 • az energiatermelés és a felhasználás egyensúlyát
 • az ellátó hálózat kiépítésének elősegítését
 • a hálózat biztonságosságát
 • a töltőhelyek használati biztonságát
 • a műszaki innovációk minden válfaját és a kapcsolódó ötleteket
 • az újszerű ötletek felkutatását, támogatását a környezetvédelem és energiatermelés minden területén, stb..

Segíteni tudunk több területen és feladatnak tekintjük:

 • e területen gondolkodó, tervezgető fiatalok felkutatását és támogatásuk szervezését
 • ötletgazdák, tervezők, feltalálók segítését
 • meglévő tehetségek felkarolását
 • polcokon, fiókokban heverő találmányok újraélesztését
 • a készülő tervek szakmai támogatásának megszervezését
 • kutatások, fejlesztések egyetemi összekapcsolódását
 • a gondos és pontos tájékoztatás segítését
 • segíteni az oktatások szervezését, összekapcsolni szakmai hátterét
 • szervezni az oktatást és gyakorlati felhasználókat segítő oktatófilmek gyártását
 • szakértői csoport létrehozását a szabályozás tökéletesítésére és a biztonságos működtetés ellenőrzésére
 • segíteni szabályzatokat előíró hatóságokat 
 • tájékoztatást nyújtani a felügyeleteknek ahhoz, hogy megakadályozzák és büntetni tudják azokat, akik körültekintés hiánya vagy más mulasztásból túlzó, netán üzleti érdekből szándékosan, téves adatokkal kívánják a hatóságokat és a felhasználókat megtéveszteni

 

Letölthető dokumentumok:

 

 

Alapszabály

Belépési nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

Az egyesület alapadatai

Az elnökség tagjai:

- Kiss Sándor, elnök

- Petik Viktor

- Várnai Gábor

 

Főtitkár:

- Sasvári Sándor

 

Felügyelő Bizottság tagjai:

- Lestár Zsolt, elnök

- Kissné Szabó Mária

- Petik Tibor

 

Az Egyesület célja:

A 2017-ben alapított MIEJE, eredetileg a Magyar vízi-, légi- és szárazföldi járműipar nemzetgazdasági és társadalmi jelentőségének felismerésének hatására jött létre. A működés megkezdését követő elsőéven belül a különböző területekről érkező innovációk áramlása okán világossá vált, hogy az egyesület központi témakörét az innováció jeleníti meg hangsúlyosabban. Ezért 2018 augusztusától, az innováció már markánsabb hangsúlyt kapott és az egyesület nevében is megjelent. A hangsúly a szervezet alap elképzelésére került, miszerint a MIEJE olyan személyeket, társszervezeteket és vállalatokat igyekszik bevonni programjaiba, a tagok projektjeibe és a tagság körébe, amelyek a magyarországi innovációk hatékonyság-növekedése mellett elkötelezettek. Az alapítók által megfogalmazott terv, hogy a hazai innovatív elmék, feltalálók és gyártók menedzsmentje esetében a teljes innovációs lánc jöjjön létre a kutatás-fejlesztésre vonatkozó ötletektől a világpiacra történő gyártásig terjedően, a járműiparon túlmutató szélesebb témakörben kerülhet alkalmazásra, a szakterületeiben változatosabb tagság projektjeiben. A felkarolt projektek esetében alapelv maradt, az értékmérés és értékelemzés metodikák alkalmazása, amivel a kezdeményezések célba érése és üzleti megtérülés biztonsága erősíthető.

Az Egyesület tevékenysége:

Az egyesület céljainak elérésének érdekében elsődleges feladatának tartja az innovációk korszerű, napjaink ütemének, az információs társadalom elvárásainak megfelelő felkutatását, kezelését, a támogathatóság előkészítését, támogatásának megszervezését - már a folyamat közben segít bemutatásra felkészülést és megszervezi a bemutatást a szakmai és kormányzati szakmai szervek felé további hasznosításra. Az egyesület kiemelten fontosnak tartja a szakmai képviseletek, állami szervezetek és az innovációval fenntartható kapcsolatok felvállalását. Ennek keretében tagságával és partnereivel tudományos, műszaki tevékenységet végez, kutatásokat menedzsel és vállal fel. Mindezen tevékenységeket közösségi célok elérése érdekében végzi, melynek fókusza a társadalmi felemelkedés elősegítése, az élhetőbb, egészségesebb környezet kialakításához való hozzájárulás és az emberi élet könnyebbé tétele az innováció segítségével. Ezen fókusz megtartása érdekében az egyesület folyamatosan gyűjti a társadalmi körök véleményét és szakmai visszacsatolásokat. Konferenciákat szervez, ahol eredményeiről folyamatosan informálja az állami szerveket, szakmai köröket és a társadalmat, kiadványokat készít és jelentet meg.

A kapcsolódó témákkal együtt gondolkodva, fontosnak tartjuk:

 • a természetvédelmét általában
 • az ivóvíz és élelmiszer termelést és gazdálkodást
 • a környezetünket védő és mentő innovációkat
 • a környezetkímélő és energiatermelő a hulladékfeldolgozást
 • az energiatermelés és a felhasználás egyensúlyát
 • az ellátó hálózat kiépítésének elősegítését
 • a hálózat biztonságosságát
 • a töltőhelyek használati biztonságát
 • a műszaki innovációk minden válfaját és a kapcsolódó ötleteket
 • az újszerű ötletek felkutatását, támogatását a környezetvédelem és energiatermelés minden területén, stb..

Segíteni tudunk több területen és feladatnak tekintjük:

 • e területen gondolkodó, tervezgető fiatalok felkutatását és támogatásuk szervezését
 • ötletgazdák, tervezők, feltalálók segítését
 • meglévő tehetségek felkarolását
 • polcokon, fiókokban heverő találmányok újraélesztését
 • a készülő tervek szakmai támogatásának megszervezését
 • kutatások, fejlesztések egyetemi összekapcsolódását
 • a gondos és pontos tájékoztatás segítését
 • segíteni az oktatások szervezését, összekapcsolni szakmai hátterét
 • szervezni az oktatást és gyakorlati felhasználókat segítő oktatófilmek gyártását
 • szakértői csoport létrehozását a szabályozás tökéletesítésére és a biztonságos működtetés ellenőrzésére
 • segíteni szabályzatokat előíró hatóságokat 
 • tájékoztatást nyújtani a felügyeleteknek ahhoz, hogy megakadályozzák és büntetni tudják azokat, akik körültekintés hiánya vagy más mulasztásból túlzó, netán üzleti érdekből szándékosan, téves adatokkal kívánják a hatóságokat és a felhasználókat megtéveszteni

 

Letölthető dokumentumok:

 

 

Alapszabály

Belépési nyilatkozat

Adatkezelési szabályzat

Az egyesület alapadatai

Az elnökség tagjai:

- Kiss Sándor, elnök

- Petik Viktor

- Várnai Gábor

 

Főtitkár:

- Sasvári Sándor

 

Felügyelő Bizottság tagjai:

- Lestár Zsolt, elnök

- Kissné Szabó Mária

- Petik Tibor

 

email